Tra mã phụ tùng GM- Chevrolet

Part Number Old Part No. Part Name (English) Part Name (Vietnamese) MODEL
         
R134A   A/C GAS GA ĐIỀU HÒA ALL
C_AIR_FOG   CARE AIR FOG DỊCH VỤ KHỬ MÙI DIỆT KHUẨN XE ALL
94539597 94539597 CAP-SURGE TANK NẮP BÌNH NƯỚC PHỤ ALL
93746316 93740135 FLUID-BRAKE DẦU PHANH ALL
22591475 22591475 CAP-SCREW,FUEL NẮP BÌNH XĂNG ALL
93747386   4-OIL,ENG (4L) DẦU MÁY ĐỘNG CƠ 10W40 ALL
93740316 M-8017-1L FLUID,P/S DẦU TRỢ LỰC (1 LÍT) DEXRON II ALL
93742447   HOLDER-MOBILE PHONE GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ALL
93745067   FILTER A-OIL,ENG LỌC DẦU ALL (-MATIZ)
94580175 17087654 SENSOR-THROTTLE POSITION CẢM BIẾN CHÂN GA (& M200) ALL (-MATIZ)
96462536 96462536 LETTERING A-BRAND CHỮ CHEVROLET AVEO
96985011 96985011 EMBLEM A BIỂU TƯỢNG CỐP SAU(CHEVROLET) AVEO
42555587   ROD KIT,STRG LNKG INR TIE RÔ TUYN LÁI TRONG AVEO
95961355   INNER-TIE ROD RÔ TUYN LÁI TRONG (HÀNG TRIỆU HỒI) AVEO
95238311 95238311 GEAR A-STRG THƯỚC LÁI AVEO
96650815   NOZZLE A-W/SHIELD WASHER NÚM PHUN NƯỚC RỬA KÍNH AVEO
96535357   NUT ỐNG HỒI DẦU TRỢ LỰC LÁI AVEO
96980827 96980827 DAMPER A-FRT S/ABS STRUT GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI AVEO
96980826 96980826 DAMPER A-FRT S/ABS STRUT GIẢM XÓC TRƯỚC TRÁI AVEO
96585560   10-HOLDER-DR GLASS FEMALE CHỐT CHẶN KÍNH CỬA AVEO
95981206   FILTER,PASS COMPT AIR LÕI LỌC GIÓ ĐIỀU HÒA AVEO
94515463   NUT Ê CU BẮT LA GIĂNG AVEO
96439509   LOCK SET-CAR BỘ KHÓA XE AVEO
95213482   MIRROR A-O/S GƯƠNG NGOÀI PHẢI (CƠ) AVEO
96650439   SENSOR A-AMBIENT CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NGOÀI TRỜI AVEO
93741870 93741870 SEAL-OIL PHỚT LÁP AVEO
96852700 96852700 MOLDING A-HOOD NẸP TRANG TRÍ NẮP CA PÔ (CHEVROLET) AVEO
42386928 42386928 ELEMENT A-AIR CLEANER LÕI LỌC GIÓ MÁY AVEO
95996129 95996129 SENSOR A-WHEEL SPEED,RR CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH SAU TRÁI AVEO
96995726   LAMP A-HEAD ĐÈN PHA PHẢI AVEO
96463794 95211465 HOSE-HEATER,RTN ỐNG HỒI NƯỚC NÓNG AVEO
95157768   ABSORBER-FRT BPR ENGY,SEE GUID ĐỆM GIẢM CHẤN BA ĐỜ XÓC TRƯỚC AVEO
96650102   10-CAP NẮP CHỤP GẮN LA PHÔNG TRẦN AVEO
94500932 94500932 10-BOLT,ENG MT ENG SI BRKT (LWR) ĐINH VÍT AVEO
94500968 94500968 10-BOLT,ENG MT ENG SI BRKT (UPR) ĐINH VÍT AVEO
95211433   BRACE ASM FT W/H PNL, L XƯƠNG ĐỠ TAI XE PHẢI AVEO
25189395 25189395 SEAL,SHFT CONT SHF PHOT NHAN TRUC CAN DI SO AVEO
96808146   GUARD-FRT BUMPER,LWR GIÁ BẮT ĐÈN GẦM PHẢI AVEO
95211432   BRACE ASM FT W/H PNL, L XƯƠNG ĐỠ TAI XE TRÁI AVEO
42342265   SENSOR,VEH SPD CẢM BIẾN TỐC ĐỘ AVEO
95382647   MIRROR A-O/S CỤM GƯƠNG PHẢI GẬP ĐIỆN AVEO
96995725   LAMP A-HEAD ĐÈN PHA TRÁI AVEO
95905460 95905460 WHEEL A LA GIĂNG ĐÚC (NEW) AVEO
95211457 96813839 HOSE-HEATER,FDG ỐNG CẤP NƯỚC NÓNG AVEO
96817881   HOSE-SURGE TANK&PIPE ỐNG NƯỚC (BÌNH - ỐNG CHIA) AVEO
96968240 96968240 HOSE-T/BODY,RTN ỐNG NƯỚC HỒI (BƯỚM GA - BÌNH) AVEO
09039059   LINER FENDER RH CHẮN BÙN LÒNG TAI XE TRƯỚC PHẢI AVEO
96808459   HOSE-PIPE&WATER PUMP ỐNG NƯỚC AVEO
96806980   HOSE-RAD,LWR ỐNG NƯỚC DƯỚI (KÉT - ỐNG CHIA) AVEO
96813738   GRILLE-BUMPER,AIR INL,FRT MẶT CA LĂNG DƯỚI AVEO
96808120   HOSE-RAD&SURGE TANK ỐNG NƯỚC TRÊN NHỎ (BÌNH -KÉT) AVEO
96652235   SWITCH A-MIRROR ADJUST CÔNG TẮC ĐIỀU CHỈNH GƯƠNG AVEO
95996130 96473223 SENSOR A-WHEEL SPEED,RR CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH SAU PHẢI AVEO
95213483   MIRROR A-O/S GƯƠNG NGOÀI TRÁI (CƠ) AVEO
09038978   LINER FENDER LH CHẮN BÙN LÒNG TAI XE TRƯỚC TRÁI AVEO
95122465   EMBLEM,RAD GRL BIỂU TƯỢNG NẮP CA PÔ AVEO
96959997 96534910 SENSOR A-WHEEL SPEED,FRT CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH TRƯỚC TRÁI AVEO
96650614   LAMP A-RR COMB ĐÈN HẬU TRÁI AVEO
96806979   HOSE-RAD,UPR ỐNG NƯỚC TRÊN (KÉT - VAN HẰNG NHIỆT) AVEO
93741869 93741869 SEAL-OIL PHỚT BƠM DẦU (AT) AVEO
42373392   LATCH,FRT S/D CƠ CẤU KHOÁ CỬA TRƯỚC TRÁI AVEO
96476565   LATCH A-T/LID CƠ CẤU KHOÁ CỐP SAU AVEO
95472867 96990258 INSULATION-HOOD,ENG TẤM CÁCH NHIỆT NẮP CA PÔ AVEO
96650793   LAMP A-FOG,FRT ĐÈN GẦM PHẢI AVEO
96808248   GRILLE A-RAD MẶT CA LĂNG TRÊN AVEO
95995129   FENDER LH TAI XE TRÁI AVEO
96493843   INJECTOR A-FUEL KIM PHUN XĂNG AVEO
42347282 42347282 HANDLE A-T/LID TAY NAM MA COP SAU AVEO
42418283 42418283 TUBE A-FUEL FILLER ỐNG ĐỔ XĂNG (&NN4) AVEO
96808145   GUARD-FRT BUMPER,LWR GIÁ BẮT ĐÈN GẦM TRÁI AVEO
96539648   THERMISTER A CẢM BIẾN GIÀN LẠNH AVEO
94520982 95971444 HINGE A-HOOD BẢN LỀ NẮP CA PÔ TRÁI AVEO
94520983 94520983 HINGE A-HOOD BẢN LỀ NẮP CA PÔ PHẢI AVEO
95328440 95328440 SWITCH,O/S R/CON RR VIEW MIR CÔNG TẮC GẬP GƯƠNG AVEO
96959998 96959998 SENSOR A-WHEEL SPEED,FRT CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH TRƯỚC PHẢI AVEO
42386920 96814238 CLEANER A-AIR HỘP LỌC GIÓ (BỘ) AVEO
42361552 42361552 LATCH,RR S/D CƠ CẤU KHOÁ CỬA SAU PHẢI AVEO
25193630 25184113 LEVER,M/TRNS CONT SHF EQLZR BỘ CƠ CẤU ĐI SỐ AVEO
96979002 96979002 KNUCKLE, STRG TRỤ LÁI TRÁI AVEO
95213484   MIRROR A-O/S GƯƠNG NGOÀI TRÁI (ĐIỆN) AVEO
96650587   KEY-BLANK PHÔI CHÌA KHÓA (CÓ ĐK) AVEO
95249844 95995129 FENDER-FRT (LH) TAI XE TRÁI AVEO
95249845 95492970 FENDER-FRT (RH) TAI XE PHẢI AVEO
42395715 42395715 LAMP A-RR COMB ĐÈN HẬU PHẢI AVEO
95332063   PANEL A-FRT XƯƠNG ĐẦU XE AVEO
93747561   EVAPORATOR KIT,A/C GIÀN LẠNH ĐIỀU HÒA CAPTIVA
96535093   5-CLAMP ĐAI KẸP TRÊN GIẢM XÓC TRƯỚC AVEO
96808192   COVER,FRT FOG LP CHỤP ĐÈN GẦM PHẢI (CHROME) AVEO
95217957   DEFLECTOR RADIATOR TẤM CHE KÉT NƯỚC AVEO
25894753   SENSOR,CLU PED POSN CẢM BIẾN VỊ TRÍ CHÂN CÔN AVEO
25195787 25184084 SENSOR A-MAP CẢM BIẾN KHÍ NẠP CỔ HÚT (MAP) AVEO
95213485   MIRROR A-O/S GƯƠNG NGOÀI PHẢI (ĐIỆN) AVEO
94576163 96386172 DG-BATTERY A DG-ẮC QUY 55 AH AVEO
93741837 93741837 SENSOR,SPEED CẢM BIẾN TỐC ĐỘ ĐẦU VÀO (AT) AVEO
25198270   FLYWHEEL,ENG BÁNH ĐÀ AVEO
25186532   HOUSING,SHFT CONT (W/SHF CONT SHF) BO CO CAU DI SO AVEO
96652454   CLUSTER A-INST BẢNG ĐỒNG HỒ TÁP LÔ (MT) AVEO
96866902   DG-BELT A-FRT SEAT DG-ĐAI AN TOÀN TRƯỚC TRÁI AVEO
96866908   DG-BELT A-FRT SEAT DG-ĐAI AN TOÀN TRƯỚC PHẢI AVEO
25186278   ECM HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN (ECM) (MT) AVEO
96835284   DAM A-AIR,FRT THANH CẢN TRƯỚC AVEO
96468950 96468950 COVER A-WDO FRAME,INR ỐP TRONG CHÂN GƯƠNG TRÁI AVEO
96820334   GUARD-FRT BUMPER,AIR ỐP BÊN DƯỚI VỎ BA ĐỜ XỐC TRƯỚC AVEO
96694041   SUPPORT,FRT BPR IMP BAR GIÁ ĐỠ ĐÈN PHA RH AVEO
96410185   HANDLE A-RR DR,O/S TAY NẮM NGOÀI CỬA SAU PHẢI AVEO
13500144   RECEIVER,R/CON DR LK HỘP NHẬN TÍN HIỆU BÁO ĐỘNG AVEO
95280501   RESERVOIR KIT,BRK M/CYL BÌNH DẦU TỔNG PHANH AVEO
95486111 95486111 SPRING A-CLOCK TIEP DIEM DIEU KHIEN DAI AVEO
96870492 96870492 KNUCKLE A-STRG TRỤ LÁI PHẢI AVEO
93741833 93741833 SOLENOID A-T/A VAN ĐIỆN HỘP SỐ TỰ ĐỘNG AVEO
93741834 93741834 SOLENOID A-T/A VAN ĐIỆN HỘP SỐ TỰ ĐỘNG AVEO
95903586 96471775 HUB UNIT-RR MOAY Ơ SAU AVEO
93741835 93741835 SOLENOID A-T/A VAN ĐIỆN HỘP SỐ TỰ ĐỘNG AVEO
42365537 96534637 CALIPER A-BRAKE,FRT XƯƠNG PHANH TRƯỚC AVEO
42365538 42365538 CALIPER A-BRAKE,FRT XƯƠNG PHANH TRƯỚC AVEO
96455509   COLUMN A-STRG,NON TILT CỌC LÁI (GẬT GÙ) AVEO
96652473   CLUSTER A-INST BẢNG ĐỒNG HỒ TÁP LÔ (AT) AVEO
96806848   SENSOR-AIR BAG CẢM BIẾN TÚI KHÍ CHÍNH AVEO
96442702   SENSOR-AIR BAG HỘP ĐIỀU KHIỂN TÚI KHÍ AVEO
96806850 96806850 SENSOR-AIR BAG CẢM BIẾN TÚI KHÍ AVEO
96438503   CAP-GUIDE PULLEY NẮP CHE PU LY DÂY ĐAI AN TOÀN TRƯỚC AVEO
96438505   CAP-GUIDE PULLEY NẮP CHE PU LY DÂY ĐAI AN TOÀN TRƯỚC AVEO
95996581 96462171 COVER A-INR,RR DR ỐP TRONG CỬA SAU PHẢI AVEO
96694040   SUPPORT,FRT BPR IMP BAR GIÁ ĐỠ ĐÈN PHA LH AVEO
96410184   HANDLE A-RR DR,O/S TAY NẮM NGOÀI CỬA SAU TRÁI AVEO
96435406   HANDLE A-FRT DR,O/S TAY NẮM NGOÀI CỬA TRƯỚC TRÁI AVEO
96435407   HANDLE A-FRT DR,O/S TAY NẮM NGOÀI CỬA TRƯỚC PHẢI AVEO
96650208   TRIM A-A PILLAR RH ỐP CỘT CHỐNG TRƯỚC PHẢI AVEO
96943034   SWITCH A-AUDIO REMOCON CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN ĐÀI AVEO
95977865 95977865 TUBE A-RTN, PUMP ỐNG HỒI XĂNG AVEO
95039910   PIPE A-PRESSURE ỐNG DẦU TRỢ LỰC (BƠM- THƯỚC) AVEO
96870316   MOTOR A-P/WDO MÔ TƠ NÂNG KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI AVEO
94518424 94518424 COIL,STRG WHL INFL RST MDL CUỘN CẢM, TÚI KHÍ TRÊN VÔ LĂNG AVEO
96535499 96535499 CAGE A-T/A MT CHÂN HỘP SỐ TRƯỚC TRÁI (AT) AVEO
96535425   BRACKET-ENG MT CHÂN HỘP SỐ TRƯỚC PHẢI (AT) AVEO
96870491 96535190 KNUCKLE A-STRG TRỤ LÁI TRÁI AVEO
96651094   BOX A-JUNCTION,UH HỘP CẦU CHÌ AVEO
96439513   LOCK SET-CAR BỘ KHÓA XE AVEO
95978783 95949059 LEVER A-SELECTOR CONT TAY ĐI SỐ (AT) AVEO
95950465 94567001 FAN A-MAIN QUẠT KÉT NƯỚC (BỘ) AVEO
95382646   MIRROR A-O/S CỤM GƯƠNG TRÁI GẬP ĐIỆN AVEO
95270430 95227651 CONTROL UNIT A-RKE&ATAS HỘP ĐIỀU KHIỂN TỪ XA AVEO
25197009   STARTER A MÁY ĐỀ - 0.8KW AVEO
95227749 95227749 RADIATOR A KÉT NƯỚC (MT) AVEO
95934096   MODULE A-BLOWER HỘP LỌC GIÓ (BỘ) AVEO
93741830 93741830 SWITCH A-NEU START CÔNG TẮC BÁO ĐÈN MO AVEO
96870385 96485017 SHAFT A-AXLE,FRT CÂY LÁP TRÁI (MT) AVEO
96852712 96852712 SHAFT,FRT WHL DRV TRỤC DẪN ĐỘNG CẦU TRƯỚC AVEO
95227758 95227758 CONDENSER A GIÀN NÓNG ĐIỀU HÒA AVEO
93742870 93742870 CLUTCH-DIR MULTIPLE DISC BỘ LY HỢP (AT) AVEO
95051778   W/HARNESS-I/P DÂY ĐIỆN TÁP LÔ AVEO
95228980 95228980 SWITCH A-A/C CONT CÔNG TĂC ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG (AT) AVEO
93741559 93741559 CLUTCH A-FWD MULTIPLE DISC BỘ CÔN SỐ TỰ ĐỘNG AVEO
96470254   MODULE A-ABS BỘ ĐIỀU KHIỂN PHANH ABS AVEO
95934121   MODULE,HTR & A/C EVPR & BLO CỤM ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA TRONG TÁP LÔ AVEO
93742871 93741459 CASE A-T/A VỎ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG AVEO
96423617   TRANSAXLE A-AUTOMATIC HỘP SỐ TỰ ĐỘNG AVEO
96327923   SWITCH A-UNLOCK,KEY CYL DÂY ĐIỆN Ổ KHÓA CỐP SAU AVEO
42532673 96655248 BOOT,PARK BRK LVR BAO DA PHANH TAY AVEO
96649301   LATCH A-T/LID CƠ CẤU KHÓA CỐP SAU AVEO
96936802   PLATE,R/CMPT SILL TR ỐP CHÂN KHÓA CỐP SAU AVEO
96808458   PIPE A-WATER ỐNG CHIA NƯỚC AVEO
96806619   SWITCH A-SIGNAL&LIGHT CÔNG TẮC XI NHAN AVEO
93744979   CYLINDER A-BRAKE MASTER XY LANH TỔNG PHANH AVEO
96650601   KEY-BLANK PHÔI CHÌA KHOÁ AVEO
96462963   PANEL-SIDE,ROOF XƯƠNG MUI TRÁI AVEO
96439577   REGULATOR-FRT SEAT NÚM CHỈNH GHẾ TRƯỚC AVEO
96468951 96468951 COVER A-WDO FRAME,INR ỐP TRONG CHÂN GƯƠNG PHẢI AVEO

0 Đặt hàng:

 
Copyright © 2015. Phụ tùng chính hãng mang đến an toàn cho bạn! . All Rights Reserved
Design by phutungchevrolet.com . Published by PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG GM-CHEVROLET