Xóa VIN code ( Unlock) Đài cho xe Chevrolet SONIC nhập khẩu

Xe Chevrolet SONIC nhập khẩu là xe được kiểm soát bởi hệ thống GM-LAN ( General Motors Local Area Network) Do vậy khi các thiết bị kết nối với GM-LAN thì sẽ tự động sinh ra một mã ( code) để kết nối với các thiết bị. GMLAN chỉ chấp nhận các thiết bị chưa có mã ( Code) hoặc thiết bị đã kết nối lần đầu và đã xác nhận mã đầu tiên này. Đài ( RADIO) trên xe cũng là một thiết bị tham gia vào GMLAN, do vậy khi tháo Đài của xe để thay cho xe khác là không được chấp nhận. Khi đó bạn phải xóa mã đã sinh ra trong phần mềm của đài thì mới có thể dùng được 
Để được hỗ trợ và tư vấn duy nhất tại Việt Nam xin gọi Call: 094-4648-779

Dưới đây là hình ảnh của chiếc Radio của Chevrolet SONIC đang bị khóa

 
Copyright © 2015. Phụ tùng chính hãng mang đến an toàn cho bạn! . All Rights Reserved
Design by phutungchevrolet.com . Published by PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG GM-CHEVROLET