Nắp ca pô Captiva chính hãng GM

Nắp ca pô Captiva chính hãng GM

Nắp ca pô Captiva chính hãng GM

Mã sản phẩm: 42498624
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là 8,550,000 VND/ hộp
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng

BẤM VÀO ĐÂY ĐẶT HÀNG 

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Nắp ca pô Captiva chính hãng GM
Nắp ca pô Captiva chính hãng GM

Nắp ca pô Captiva chính hãng GM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< 2 of 3 >>
 Detail numberNameNoteQtyGroupYearPrice
Hood
1
95409819
Hood 
L26(TDW)
01
08.000
2007 - 2009

1
96861599
Hood 
LC, LD, LF, LG26(VFT)(EXC GFX)
01
08.000
2008 - 2008

1
96861600
Hood 
LC, LE, LF, LG26(TDW)(EXC GFX)
01
08.000
2008 - 2008

2
96624425
Seal, rn bonnet 
L26
01
08.010
2008 - 2008

2
96624518
Seal, rn bonnet 
L26
01
08.010
2008 - 2008

3
94500936
Bolt, hood hinge (body side) (m8x1,25x18mm) (2.277) 
L26
04
08.016
2008 - 2009

4
94501366
Bolt, fender bracket(m6x1,0mm) (side mounting) (8.131) 
L26
04
08.141
2008 - 2009

5
95049936
Hinge, hood 
L26
01
08.015
2008 - 2008

5
96861652
Hinge, hood 
L26
01
08.015
2008 - 2008

6
94501419
Bolt,hood hinge(hood side) (m8x1,25x18mm) (10.230) 
L26
04
08.016
2008 - 2009

7
20812961
Buffer, front bonnet 
L26
04
08.024
2007 - 2009

8
96631313
Insulator, hood 
L26
01
08.021
2008 - 2008

9
94530503
Holder, hood insulation (anthracite) 
L26
13
08.021
2008 - 2008

10
96830124
Rack, hood 
L26
02
08.015
2008 - 2008

eleven
96228420
Stud, bonnet support ball 
L26
02
08.015
2008 - 2009

12
94502105
Bolt, bracket for bonnet support(m8x1,25mm) (12.187) 
L26
04
08.015
2008 - 2009

13
96624459
Bracket, bonnet support 
L26
01
08.015
2008 - 2008

13
96624489
Bracket, bonnet support 
L26
01
08.015
2008 - 2009

14
96624531
Handle,cable release primary bonnet latch 
L26(LHD, 81I)
01
08.075
2008 - 2008

14
96624532
Handle, cable release primary hood latch (cashmere) 
L26(LHD, 60I)
01
08.075
2008 - 2008

14
96624533
Handle,cable release primary bonnet latch 
L26(RHD, 81I)
01
08.075
2008 - 2008

14
96624534
Handle, cable release primary hood latch (cashmere) 
L26(RHD, 60I)
01
08.075
2008 - 2008

15
94520326
Bolt,cable handle free primary bonnet latch(m4,8x1,6x16mm) (10.252) 
L26
02
08.075
2008 - 2009

16
20756258
Cable, bonnet primary latch release 
L26(LHD)
01
08.075
2008 - 2008

16
96624434
Cable, bonnet primary latch release 
L26(RHD)
01
08.075
2008 - 2008

17
96251069
Buffer, hood adjuster side 
L26
02
08.024
2007 - 2009

17
96251069
Buffer, bonnet side 
L26
02
08.024
2008 - 2009

18
Shield,cable release primary bonnet latch 
NS
2007 - 2009
19
94501522
Bolt, primary and secondary bonnet latch 
L26
03
08.080
2008 - 2009

20
95469603
Latch, primary and secondary hood 
L26(UA5, UA8)
01
08.080
2007 - 2009
20
95469604
Latch, Primary & Secondary Bonnet(s. 527189) 
L26(RHD, UA5, UA8)(2ND DES)
01
08.080
2007 - 2009

20
95469605
Latch, primary and secondary hood 
L26(LHD)(EXC UA5, UA8)
01
08.080
2007 - 2009

21
94535928
Holder,panl rr/arches(8mm) (3.417) 
L26
10
12.944
2008 - 2008

22
94530397
Retainer, vkhn krshk otv rad (12.800) 
L26
09
01.267
2008 - 2009

23
96442723
Cover, front opening upper 
L26(BMG)
01
01.266
2008 - 2009

23
96442724
Cover, front opening upper 
L26(Y9Y)
01
01.266
2008 - 2009

23
96448171
Cover, front opening upper 
L26(HDN)
01
01.266
2008 - 2009

24
96624424
Seal, front bonnet(with holders) 
L26
01
08.010
2008 - 2008
 
Copyright © 2015. Phụ tùng chính hãng mang đến an toàn cho bạn! . All Rights Reserved
Design by phutungchevrolet.com . Published by PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG GM-CHEVROLET