Hiển thị các bài đăng có nhãn phụ tùng Captiva. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phụ tùng Captiva. Hiển thị tất cả bài đăng

Xương phanh trước xe Captiva chính hãng GM

Xương phanh trước xe Captiva chính hãng GM

Mã sản phẩm: GM# 25964180- 25964181
Xương phanh trước xe Captiva chính hãng GM
Phụ tùng oto Minh Anh là :3,350,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 10:59:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Mô tơ gạt mưa sau xe Captiva chính hãng GM

Mô tơ gạt mưa sau xe Captiva chính hãng GM
Mã sản phẩm: GM# 96627058
Mô tơ gạt mưa sau xe Captiva chính hãng GM
Phụ tùng oto Minh Anh là :1,550,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 17:36:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Cơ cấu khóa cửa hậu xe Captiva chính hãng GM

Mã sản phẩm: GM# 95040417
Cơ cấu khóa cửa hậu xe Captiva chính hãng GM
phụ tùng oto Minh Anh là :900,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 14:06:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Hộp cốp phụ Captiva 2008 chính hãng GM

Hộp cốp phụ Captiva 2008 chính hãng GM
Mã sản phẩm: GM# 96476845
Xy lanh phanh sau xe Gentra chính hãng GM
phụ tùng oto Minh Anh là :1,550,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 11:33:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Trụ lái trước xe Captiva

Trụ lái trước xe Captiva chính hãng GM
Mã sản phẩm: GM# 96626337/ 96626338
Trụ lái trước xe Captiva chính hãng GM
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :1,3150,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 14:40:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Giá bắt van tuần hoàn khí xả xe Captiva

Giá bắt van tuần hoàn khí xả xe Captiva chính hãng GM
Mã sản phẩm: 92067570
Giá bắt van tuần hoàn khí xả xe Captiva chính hãng GM
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :3,950,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 21:24:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Bầu lọc khí xả xe Captiva C140

Bầu lọc khí xả xe Captiva C140 chính hãng GM
Mã sản phẩm: 92233089
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :6,500,000 VND/ Cái
Tình trạng sản phẩm : Hàng mới 100%
 Xuất xứ sản phẩm : chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779

Cam kết bán hàng chính hãng

Posted on 09:45:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Cơ cấu chốt cửa đổ xăng xe Captiva

Cơ cấu chốt cửa đổ xăng xe Captiva chính hãng GM
Mã sản phẩm: 95033181
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :550,000 VND/ Cái
Tình trạng sản phẩm : Hàng mới 100%
 Xuất xứ sản phẩm : chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779

Cam kết bán hàng chính hãng

Posted on 16:43:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Vỏ van hằng nhiệt xe Captiva máy dầu

Vỏ van hằng nhiệt xe Captiva máy dầu chính hãng GM
Mã sản phẩm: 96440409
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :250,000 VND/ Cái
Tình trạng sản phẩm : Hàng mới 100%
 Xuất xứ sản phẩm : chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779

Cam kết bán hàng chính hãng

Posted on 16:39:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Giá bắt lọc dầu xe Captiva máy xăng

Giá bắt lọc dầu xe Captiva máy xăng chính hãng
Mã sản phẩm: 92067376
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :2,850,000 VND/ Cái
Tình trạng sản phẩm : Hàng mới 100%
 Xuất xứ sản phẩm : chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779

Cam kết bán hàng chính hãng

Posted on 16:13:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Van trục cam xe Captiva C140

Van thông khí nắp quy lát xe Captiva C140 chính hãng GM
Mã sản phẩm: 12655420
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :1,650,000 VND/ cái
Tình trạng sản phẩm : Hàng mới 100%
 Xuất xứ sản phẩm : chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779

Cam kết bán hàng chính hãng

Posted on 21:38:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Bánh đà xe Captiva máy xăng chính hãng GM

Bánh đà xe Captiva máy xăng chính hãng GM
Mã sản phẩm: 92067365
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :6,500,000 VND/ cái
Tình trạng sản phẩm : Hàng mới 100%
 Xuất xứ sản phẩm : chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779

Cam kết bán hàng chính hãng

Posted on 09:19:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Rơ le ( chuột đề) xe Captiva

Rơ le ( chuột đề) xe Captiva
Mã sản phẩm: 90410741
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :550,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 14:00:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Cảm biến áp suất nhiên liệu xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Cảm biến áp suất nhiên liệu xe Captiva máy dầu chính hãng GM
Mã sản phẩm: 96820587/ 96820588
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :1.950,000 VND/ bộ
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 20:30:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Cảm biến đo lưu lượng gió xe Captiva

Cảm biến lưu lượng gió xe Captiva máy dầu chính hãng GM
Mã sản phẩm:  55350048
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :2.550,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 15:02:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Máy phát điện xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Máy phát điện xe Captiva máy dầu chính hãng GM
Mã sản phẩm: 96866018
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :5,850,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 17:27:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Cảm biến vị trí trục cam xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Cảm biến vị trí trục cam xe Captiva máy dầu chính hãng GM
Mã sản phẩm: 96440319
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :950,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 08:47:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Cao su ốp thanh cân bằng trước xe Captiva chính hãng GM

Cao su ốp thanh cân bằng trước xe Captiva chính hãng GM

Mã sản phẩm: 96626251
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :85,000 VND/ Cục
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 10:28:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Mặt dưỡng đồng hồ táp lô xe Captiva chính hãng

Mặt dưỡng đồng hồ táp lô xe Captiva chính hãng
Mặt dưỡng đồng hồ táp lô xe Captiva chính hãng
Mã sản phẩm: 20941129
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :600,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 21:11:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Con đội thủy lực xe Captiva

Con đội thủy lực xe Captiva chính hãng GM

Mã sản phẩm: 96328718

Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :210,000 VND/ con
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 21:40:00 / 0 Đặt hàng / Read More
 
Copyright © 2015. Phụ tùng chính hãng mang đến an toàn cho bạn! . All Rights Reserved
Design by phutungchevrolet.com . Published by PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG GM-CHEVROLET