Hiển thị các bài đăng có nhãn Gentra/Aveo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gentra/Aveo. Hiển thị tất cả bài đăng

Cáp nâng kính xe Gentra chính hãng GM

Cáp nâng kính xe Gentra chính hãng GM
Mã sản phẩm: GM# 94567374- 94567375-95391354- 95391355
Cáp nâng kính xe Gentra chính hãng GM
Phụ tùng oto Minh Anh là :650,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 11:59:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Ống dầu trợ lực bình dầu - Bơm trợ lực lái xe Gentra

Ống dầu trợ lực bình dầu - Bơm trợ lực lái xe Gentra
Mã sản phẩm: GM# 95212814
Ống dầu trợ lực bình dầu - Bơm trợ lực lái xe Gentra
phụ tùng oto Minh Anh là :900,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 10:24:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Ống dầu trợ lực Bơm- Thước lái xe Gentra

Ống dầu trợ lực Bơm- Thước lái xe Gentra
Mã sản phẩm: GM# 96535343
Ống dầu trợ lực Bơm- Thước lái xe Gentra
phụ tùng oto Minh Anh là :800,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 10:24:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Ống dầu trợ lực Thước lái- Bình dầu xe Gentra

Mã sản phẩm: GM# 95961434
Ống dầu trợ lực Thước lái- Bình dầu xe Gentra

Ống dầu trợ lực Thước lái- Bình dầu xe Gentra
phụ tùng oto Minh Anh là :550,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 10:24:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Xy lanh phanh sau xe Gentra chính hãng GM

Xy lanh phanh sau xe Gentra chính hãng GM
Mã sản phẩm: GM# 96574718
Xy lanh phanh sau xe Gentra chính hãng GM
phụ tùng oto Minh Anh là :480,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 09:53:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Ống ga điều hòa từ lốc đến giàn nóng xe Gentra

Ống ga điều hòa từ lốc đến giàn nóng xe Gentra chính hãng GM
Mã sản phẩm: GM# 93742705
Ống ga điều hòa từ lốc đến giàn nóng xe Gentra chính hãng GM
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :750,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 20:17:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Tai xe Aveo chính hãng

Tai xe Aveo chính hãng GM
Mã sản phẩm:  95249845/ 95249844
Tai xe Aveo chính hãng GM
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :1,750,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 15:24:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Cụm xương phanh trước xe Aveo chính hãng GM

Cụm xương phanh trước xe Aveo chính hãng GM
Mã sản phẩm: 42365537/ 42365538
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :1,950,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 14:41:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Chụp đèn gầm mạ Crome xe Aveo

Chụp đèn gầm mạ Crome xe Aveo chính hãng

Mã sản phẩm: 13360630
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :200,000 VND/ Cái
Tình trạng sản phẩm : Hàng mới 100%
 Xuất xứ sản phẩm : chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779

Cam kết bán hàng chính hãng

Posted on 16:18:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Trụ lái trước xe Aveo

Trụ lái trước xe Aveo chính hãng GM
Mã sản phẩm: 96554418
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :850,000 VND/ Cái
Tình trạng sản phẩm : Hàng mới 100%
 Xuất xứ sản phẩm : chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779

Cam kết bán hàng chính hãng

Posted on 15:53:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Cảm biến ABS bánh trước xe Aveo

Cảm biến ABS bánh trước xe Aveo chính hãng GM
Mã sản phẩm: 96554418
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :650,000 VND/ Cái
Tình trạng sản phẩm : Hàng mới 100%
 Xuất xứ sản phẩm : chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779

Cam kết bán hàng chính hãng

Posted on 15:50:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Chân máy phải hộp số tự động xe Aveo

Chân máy phải hộp số tự động xe Aveo chính hãng GM
Mã sản phẩm: 96554418
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :1,150,000 VND/ Cái
Tình trạng sản phẩm : Hàng mới 100%
 Xuất xứ sản phẩm : chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779

Cam kết bán hàng chính hãng

Posted on 15:37:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Chân hộp số trái xe Aveo số tự động

Chân hộp số trái xe Aveo số tự động chính hãng GM
Mã sản phẩm: 96554418
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :950,000 VND/ Cái
Tình trạng sản phẩm : Hàng mới 100%
 Xuất xứ sản phẩm : chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779

Cam kết bán hàng chính hãng

Posted on 15:32:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Máy phát điện xe Gentra

Máy phát điện xe Gentra chính hãng GM
Mã sản phẩm: 96954112
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :3,850,000 VND/ cái
Tình trạng sản phẩm : Hàng mới 100%
 Xuất xứ sản phẩm : chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779

Cam kết bán hàng chính hãng

Posted on 09:49:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Ống ga điều hòa xe Gentra chính hãng GM

Ống ga điều hòa xe Gentra chính hãng GM
Mã sản phẩm: 96650460
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :1,050,000 VND/ cái
Tình trạng sản phẩm : Hàng mới 100%
 Xuất xứ sản phẩm : chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779

Cam kết bán hàng chính hãng

Posted on 11:36:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Giàn nóng điều hòa xe Gentra chính hãng GM

Giàn nóng điều hòa xe Gentra chính hãng GM
Mã sản phẩm: 95227758
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :3,250,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 08:40:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Ống xả đoạn giữa xe Gentra chính hãng GM

Ống xả đoạn giữa xe Gentra chính hãng GM
Mã sản phẩm: 96536882
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :1,800,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 11:52:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Tay mở cửa trong xe Gentra chính hãng GM

Tay mở cửa trong xe Gentra chính hãng GM
Mã sản phẩm: 96462709/ 96462710
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :200,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 19:08:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Gương chiếu hậu ngoài xe Aveo chính hãng GM

Gương chiếu hậu ngoài xe Aveo chính hãng GM
Mã sản phẩm: 95382646/ 95382647
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :2.550,000 VND/ bộ
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 20:26:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Gương chiếu hậu xe Gentra chính hãng GM

Gương chiếu hậu xe Gentra chính hãng GM
Mã sản phẩm: 96648563/ 96458087
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :1.150,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 17:58:00 / 0 Đặt hàng / Read More
 
Copyright © 2015. Phụ tùng Chevrolet Captiva, Cruze, Lacetti, Aveo, Magnus chính hãng . All Rights Reserved
Design by phutungchevrolet.com . Published by PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG GM-CHEVROLET