Hiển thị các bài đăng có nhãn Captiva C140. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Captiva C140. Hiển thị tất cả bài đăng

Tổng côn trên xe Captiva C140

24251413
Mã sản phẩm: GM#  24251413
Tổng côn trên xe Captiva C140 chính hãng GM
Phụ tùng oto Minh Anh là  1,250,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Posted on 09:26:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Công tắc chân phanh Captiva 2016

13597422
Mã sản phẩm: GM#  13597422
Công tắc chân phanh Captiva 2016 chính hãng GM
Phụ tùng oto Minh Anh là  750,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Posted on 09:22:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Bầu lọc khí xả xe Captiva C140

Bầu lọc khí xả xe Captiva C140 chính hãng GM
Mã sản phẩm: 92233089
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :6,500,000 VND/ Cái
Tình trạng sản phẩm : Hàng mới 100%
 Xuất xứ sản phẩm : chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779

Cam kết bán hàng chính hãng

Posted on 09:45:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Van trục cam xe Captiva C140

Van thông khí nắp quy lát xe Captiva C140 chính hãng GM
Mã sản phẩm: 12655420
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :1,650,000 VND/ cái
Tình trạng sản phẩm : Hàng mới 100%
 Xuất xứ sản phẩm : chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779

Cam kết bán hàng chính hãng

Posted on 21:38:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Máy đề xe Chevrolet Captiva C140 chính hãng GM

Máy đề xe Chevrolet Captiva C140 chính hãng GM
Mã sản phẩm: 25187787
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :2,900,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 11:06:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Cảm biến điều khiển phanh điện xe Captiva chính hãng GM

Cảm biến điều khiển phanh điện xe Captiva chính hãng GM
Mã sản phẩm: 96625913
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :2,550,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 10:57:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Cuộn cáp còi xe Captiva C140 chính hãng GM

Cuộn cáp còi xe Captiva C140 chính hãng GM
Mã sản phẩm: 20982765
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :1,450,000 VND/ Bộ
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 10:22:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Đèn hậu có LED xe Captiva C140 2015 chính hãng GM

Đèn hậu có LED xe Captiva C140 2015 chính hãng GM
Mã sản phẩm: 42346441/ 42346442
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :6,550,000 VND/ Bộ
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 17:01:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Bu gi Captiva C140 chính hãng GM

Bu gi Captiva C140 chính hãng GM
Mã sản phẩm: 12625058
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :350,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 17:04:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Máy phát điện xe Captiva C140 chính hãng GM

Máy phát điện xe Captiva C140 chính hãng GM
Mã sản phẩm: 13588324
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :6,250,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 21:57:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Bô bin đánh lửa xe Captiva C140 chính hãng GM

Bô bin đánh lửa xe Captiva C140 chính hãng GM
Bô bin đánh lửa xe Captiva C140 chính hãng GM
Mã sản phẩm: 12638824
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :1,350,000 VND/ bộ
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 11:11:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Dây cu roa máy phát xe Captiva C140 chính hãng GM

12605208

Dây cu roa máy phát xe Captiva C140 chính hãng GM

Mã sản phẩm: 12605208

Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :550,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 13:20:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Mặt gương chiếu hậu xe Captiva Revv 2016 chính hãng GM

Mặt gương chiếu hậu xe Captiva Revv 2015 chính hãng GM

Mặt gương chiếu hậu xe Captiva Revv 2016 chính hãng GM

Mã sản phẩm: 94534008/ 94534009
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :2,700,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 17:49:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Gương chiếu hậu xe Captiva Revv 2016 chính hãng GM

Gương chiếu hậu xe Captiva Revv 2016 chính hãng GM

Gương chiếu hậu xe Captiva Revv 2016 chính hãng GM

Mã sản phẩm:  
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :5,600,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 14:53:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Tăng đai điều hòa xe Captiva 2013 ( C140) chính hãng GM


Tăng đai điều hòa xe Captiva 2013 ( C140) chính hãng GM
Tăng đai điều hòa xe Captiva 2013 ( C140) chính hãng GM
Mã sản phẩm: 12605175
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :1,550,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 16:29:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Mặt ca lăng xe Captiva C140 chính hãng GM

Mặt ca lăng xe Captiva C140 chính hãng GM

Mặt ca lăng xe Captiva C140 chính hãng GM
Mã số sản phẩm : 20969207
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là 3,150,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 14:05:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Bộ dây điện động cơ xe Captiva 2013 C140 chính hãng GM

Bộ dây điện động cơ xe Captiva 2013 C140 chính hãng GMBộ dây điện động cơ xe Captiva 2013 C140 chính hãng GM

Mã sản phẩm: 95919054
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là 5,350,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 10:48:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Bộ dây điện đầu xe Captiva C140 chính hãng GM

Bộ dây điện đầu xe Captiva C140 chính hãng GMBộ dây điện đầu xe Captiva C140 chính hãng GM
Mã sản phẩm: 95474754
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là 2,500,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 10:48:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Đèn gầm xe Captiva C140 chính hãng GM

Đèn gầm xe Captiva C140 chính hãng GM

Đèn gầm xe Captiva C140 chính hãng GM

Mã sản phẩm: 20780914
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :850,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 13:30:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Chevrolet Captiva 2016 và những tính năng cải tiến nổi bật

Chevrolet Captiva 2016 và những tính năng cải tiến nổi bật


Posted on 09:31:00 / 0 Đặt hàng / Read More
 
Copyright © 2015. Phụ tùng chính hãng mang đến an toàn cho bạn! . All Rights Reserved
Design by phutungchevrolet.com . Published by PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG GM-CHEVROLET