Hiển thị các bài đăng có nhãn Captiva máy dầu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Captiva máy dầu. Hiển thị tất cả bài đăng

Nắp che máy xe Captiva máy dầu

Nắp che máy xe Captiva máy dầu chính hãng GM
Nắp che máy xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Mã sản phẩm: GM#  96897629
Nắp che máy xe Captiva máy dầu
Phụ tùng oto Minh Anh là  1,750,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Posted on 15:05:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Cảm biến vị trí trục cam xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Cảm biến vị trí trục cam xe Captiva máy dầu chính hãng GM
Mã sản phẩm: 96440319
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :950,000 VND/ cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 08:47:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Bơm dầu nhớt xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Bơm dầu nhớt xe Captiva máy dầu chính hãng GM
Mã sản phẩm: 96837743
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :2,750,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng

Posted on 15:25:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Ống nước từ bơm đến ống chia xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Ống nước từ bơm đến ống chia xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Ống nước từ bơm đến ống chia xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Mã sản phẩm: 96629118

Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :120,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng

Posted on 08:10:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Ống nước làm mát bơm cao áp từ bình nước phụ xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Ống nước làm mát bơm cao áp từ bình nước phụ xe Captiva máy dầu chính hãng GM
Mã sản phẩm: 96629123
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :280,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 08:59:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Cảm biến nhiệt độ nước làm mát xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Cảm biến nhiệt độ nước làm mát xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Mã sản phẩm: 96440380

Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là 250,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 12:39:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Bánh răng trục cơ xe Captiva máy dàu chính hãng GM

Bánh răng trục cơ xe Captiva máy dàu chính hãng GM

Mã sản phẩm: 96440324

Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :680,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 15:43:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Dây cu roa máy phát xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Dây cu roa máy phát xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Mã sản phẩm: 25185542

Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :900,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 16:39:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Tăng đai máy phát xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Tăng đai máy phát xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Mã sản phẩm: 96440419

Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :1,150,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 16:18:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Cảm biến nhiệt độ khí xả xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Cảm biến nhiệt độ khí xả xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Cảm biến nhiệt độ khí xả xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Mã sản phẩm: 25183665/ 25183662
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :1,550,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 13:48:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Tay biên và Pít tông xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Tay biên xe Capriva máy dầu chính hãng GM

Tay biên và Pít tông (Piston) xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Mã sản phẩm: 96440175
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :3,350,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng

BẤM VÀO ĐÂY ĐẶT HÀNG

THÔNG TIN SẢN PHẨM:
- Bộ sản phẩm gồm tay biên, Pít tông và ắc pít tông 
Tay biên xe Capriva máy dầu chính hãng GM
Tay biên và Pít tông xe Captiva máy dầu chính hãng GM
Posted on 13:23:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Turbo ( Tu bô tăng áp) Captiva

96440365Turbo ( Tu bô tăng áp) Captiva 

Mã sản phẩm: 96440365
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là 14,850,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GARRETT
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng
Posted on 16:10:00 / 0 Đặt hàng / Read More

Chân máy xe Captiva máy dầu chính hãng GM

Chân máy Captiva máy dầu chính hãng GM

Chân máy Captiva máy dầu chính hãng GM

Mã sản phẩm: 25183665/ 25183662
Giá bán tại phụ tùng oto Minh Anh là :1,350,000 VND/ Cái
Hàng mới 100% chính hãng GM
Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 094-669-8822 hoặc 0944648779
Cam kết bán hàng chính hãng

BẤM VÀO ĐÂY ĐẶT HÀNG

THÔNG TIN SẢN PHẨM:
- Chân máy Captiva máy dầu chính hãng GM dùng chung cho xe Winstom
Posted on 13:23:00 / 0 Đặt hàng / Read More
 
Copyright © 2015. Phụ tùng chính hãng mang đến an toàn cho bạn! . All Rights Reserved
Design by phutungchevrolet.com . Published by PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG GM-CHEVROLET